ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හෘදයාබාධවලට ඇට මිදුළු ප්‍රතිකාර

හෘදයාබාධ වැළදෙන රෝගීනට ඔවුන්ගේ ම ඇට මිදුළු වලින් ලබා ගත් පියවී සෛල (stem cells) හදවතට ඍජුවම එන්නත් කිරීම මගින් ප්‍රතිකාර කිරීම කෙරෙහි වෛද්‍යවරු දැන් අත්හදා බැලීම් සිදු කරමින් සිටිති.

මේ වෛද්‍ය අධ්‍යනය සඳහා යුරෝපීය රටවල් එකොළහක තුන්දහසක් දෙනා සහභාවී වෙති.

මෙම අත්හදා බැලීම් සඳහා ඖෂධ සමාගම් වලින් මුදල් යෙදවෙන්නේ නැත.

එම නිසා ඖෂධ සමාගම් වලට ලාබ ඉපයීමට ඉඩ කඩක් ද නොමැත.

වෛද්‍ය යුතු පිලිබඳ බීබීසී ලියුම්කරු ෆර්ගස් වේල්ස් කරන විමසුමක් මේ.