ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සිරකරු මරණය ගැන ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ ඉල්ලීම්

අත් අඩංගුවේ දී බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසි දෙමළ ජාතිකයකු පසුගිය සතියේ මරුමුවට පත් වීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස දේශපාලන පක්ෂ මෙන්ම මානව හිමිකම් සංවිධාන ද ඉල්ලා සිටිති.