ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

විදුලි ගාස්තු අඩු කළේ පොරොන්දුවක් අනුව - ජනාධිපති

ප්‍රධාන පක්‍ෂවල අවසන් ප්‍රචාරක රැලි අද බදාදා පැවැත්වුන අතර එක්සත් ජනතා නිදහස්‌ සන්ධානයේ අවසන් රැලිය මහියංගනයේදී මහින්ද රාජපක්‍ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ.

විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට රජය ගත් තීරණය ගැන අදහස් දක්වමින් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ නොරෝච්චෝලේ තාප බලාගාරය මගින් අලුතින් මෙගාවොට් 900 ක විදුලිය උත්පාදනය කරන නිසා තමා විදුලිය ගාස්තු අඩු කිරීමට තීරණය කළ බවයි.

ප්‍රතිඥාවක්

විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රතිඥාවක් දෙමින් එය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරන විට විදුලි ගාස්තු සඳහා සහනයක් ලබා දෙන බවට තමා පොරොන්දු වූ බවත් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ඌව පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු රැසක් ආරම්භ කොට ඇති බව පැවසූ ජනාධිපතිවරයා ඉතිරිව ඇත්තේ මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කිරීම පමණක් බවත් සඳහන් කළේය.