ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පොලීසි තුළ වධ හිංසාව තුරන් කිරීමේ සාකච්ජා

Image copyright AHRC

වධහිංසාව නැති කිරීමේ ආසියාතික සන්ධානය යටතේ ආසියානු කලාපයේ රටවල පොලීසි තුළ සිදුවන වධ හිංසාව තුරන් කොට වඩාත් මිත්‍රශීලී පොලීසියක් ඇති කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණයක් මේ දිනවල හොන්කොන් හිදී පැවැත්වේ.

කලාපයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා එම සම්මන්ත්‍රණය සංවිධාන කරන්නේ ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම විසින්.

මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයන් ද ඊට සහභාගි වෙති

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එරාන් වික්‍රමරත්න සහ ගයන්ත කරුණාතිලක යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඊට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සහභාගි වෙති.

කලාපීය රටවල පොලීසි අපරාධ පරීක්ෂණ සඳහා යොදා ගන්නා මූලෝපාය වධ හිංසාව බවත් ඒ වෙනුවට ඇති කළ හැකි වඩාත් යෝග්‍ය ක්‍රමයක් සාකච්ඡා කිරීම මේ සම්මන්ත්‍රණයේ අරමුණ බවත් ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ බැසිල් ප්‍රනාන්දු සංදේශයට ප්‍රකාශ කළේය.