ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බ්‍රිගේඩියර් රුවන් වනිගසේකර

‘අඩි හතක තාප්පයක් පනින්නට කිසිම අවස්ථාවක බල කිරීමක් සිදු කෙරෙන්නේ නැහැ. අඩි හයක තාප්පයක් පැනීමේ ඉසව්වක් නායකත්ව පුහුණුවට අඩංගුයි. එය අනිවාර්ය අංගයක් නොවෙයි. මේ සිසුවියත් සිය කැමැත්තෙන්ම තමයි මෙම තාප්පය පැනීමට ඉදිරිපත් වී තිබෙන්නේ.’ හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් රුවන් වනිගසේකර පැවසීය.