ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඊළඟ පරමාර්ථය දරු පරපුරට රට සූදානම් කිරීම - ජනාධිපති

වසර හතරක් තුළ යුද්ධය අවසන් කළ බවත් ඉන් අනතුරුව රට සංවර්ධනය කිරීම ආරම්භ කළ බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

ඊළඟ පරමාර්ථය රටේ අනාගත දරු පරපුර වෙනුවෙන් රට සූදානම් කිරීම බවයි මාතර - තෙලිජ්ජවිල සති පොළ විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව පැවති රැළියක් අමතමින් ජනාධිපතිවරයා තවදුරටත් කියා සිටියේ.

ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙළක් ඇති බවත් ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේය.

ළමා පරපුර

“එදා තිබුණු රට නොවෙයි අද තියෙන්නේ. අද තිබෙන්නේ ඊට වඩා දියුණු රටක්. දරුවෝ යන ඕනැ ලෝකයත් එක්ක. රටත් එක්ක යන ගමන් ලෝකයත් එක්ක. ඔබ ලෝකය දිනන්නයි කටයුතු කරන්න ඕනැ,” යනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා ළමා පරපුරෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ජනතාව රජය කෙරෙහි දෙපාරක් විශ්වාසය තැබූ බවත් එම විශ්වාසය කඩ කර නැති බවත් පැවසූ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා, එය ඉදිරියටත් කඩ නොකරන බව ජන රැළිය අමතමින් තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.