ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කඳු නගින්නන්ට නේපාල කඳුකරය තවමත් තහනම්

නේපාලයේ හට ගත් මහා භූ කම්පනයෙන් පසු තවමත් යත්න දරන්නේ රටේ ජීව නාලිය පන ගස්වා ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීමට.

නේපාලයේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය සංචාරක කර්මාන්තයි.

භුමි කම්පාවෙන් පීඩාවට පත් නේපාලයේ සංචාරක කර්මාන්තයේ නිලධාරීහු යළි එරටට පැමිණෙන ලෙස විදේශ සංචාරකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

නිලධාරීන් පවසන්නේ යුනෙස්කෝව විසින් ලෝක උරුමයන් ලෙස නම් කොට ඇති කලාප හයක දැනටමත් සාමාන්‍ය කටයුතු ආරම්භ වී ඇති බවයි.

එහෙත් බීබීසී ලෝක සේවයේ පාරිසරික කටයුතු වාර්තාකරුවකු වන නවින් සිංග් කඩ්කා පවසන්නේ ප්‍රධාන සංචාරක කලාප වල ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු පවතින් බවයි

ආකර්ෂණීය නේපාලයේ බොහෝ දෙනෙක් සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ධනවතුන් බවට පත්ව සිටිති.

කඳු තරණය බෙහෙවින් ජනප්‍රිය සංචාරක කර්මාන්තයක් වුවත් භුමි කම්පාවෙන් පසු කඳු නගින්නන්ට කඳුකරය තවමත් තහනම් කලාපයක්.