ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

චමත්කාර දසුන් මවන 'ගිනි උඳුන් සිරස'

ඉන්දියන් සාගරයේ, රියුනියන් දූපතේ පිහිටි ‘පිටෝන ද ලපනීස්’ ගිනි කන්ද යළිත් ලාවා පිට කරන්නට පටන් අරන්.

ඒ මේ වසරේ තුන් වැනි වතාවට.

‘පිටෝන ද ලපනීස්’ හෙවත් ‘ගිනි උඳුන් සිරස”නමින් හැඳින්වෙන මේ ගිනි කන්ද ලෝකයේ සක්‍රීය ගිනි කඳුවලින් එකක්.

බීබීසියේ මිල්ටන් නිකෝෂි ගුවනේ සිට ගිනි කන්ද දකින ආකාරයයි මේ.