ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත ගැන තොරතුරු හයක්

සමාජ ක්‍රියාධරයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටි තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කෙරෙන පනතට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මෙවැනි පනතකින් රටට හෝ එහි සාමාන්‍ය ජනතාවට ඇති වන සෙත කුමක්දැයි ඇතැමෙක් ප්‍රශ්න කරති.

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා පත් කළ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු වූ ප්‍රවීණ ලේඛක සහ සමාජ ක්‍රියාධර ගාමිණී වියන්ගොඩ සමඟ කළ සාකච්ඡාවක දී මේ පිළිබඳව බීබීසීය විමසීමක් කළේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින්. මේ ඔහු දුන් පිළිතුරු.