ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හාබින් හිම සැණකෙළියේ වර්ණවත් අයිස් මූර්ති

චීනයේ 'හාබින්' ජාත්‍යන්තර හිම සහ අයිස් සැණකෙළිය සඳහා වර්ණවත් අයිස් මූර්ති එකතුවක් ඉදිරිපත් කොට තිබිණ.

'හෙයිලොන්ජියෑන්' පළාතේ අගනුවර වන 'හාබින්' නගරය, චීනයට අයත් දැඩි ශීත දේශගුණයක් පවතින ප්‍රදේශ අතුරින් එකකි.