ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මහළු පාලමක් මගීන්ගෙන් සමු ගනියි

එක්සත් ජනපද පෙන්සිල්වේනියාවේ පිහිටි වසර එක සිය හතක් පැරණි 'හල්ටන් පාලම' පුපුරවා හරිනු ලැබුවේ ඒ අසලින් ඉදි කෙරුණු නව පාලමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පුර්ණයෙන් අවසන් වීමත් සමගයි.

පාලම පුපුරවා හරිනු ලැබීමත් සමග එහි ලෝහ කොටස් ගඟට කඩා වැටෙන අයුරු වීඩියෝ දර්ශනවල දැක්වේ.