ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කෝලා වලසාට පොලිස් ආරක්ෂාව

අධිවේගී මාර්ගයක් තුළට ඇතුළු වූ කෝලා වලසෙකුට ඉන් ඉවත් වන තෙක් පොලිස් ආරක්ෂාව ලබා දීමේ පුවතක් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තා විය.

බ්‍රිස්බේන් නිම්නය හරහා වැටී ඇති අධිවේගී මාර්ගයකට කෝලා වලසා ඇතුළු වීම හේතුවෙන් රථවාහන ගමනාගමනය ඇන හිටීමත් සමග එහි පැමිණි පොලිස් නිලධාරියකු කෝලා වලසා නිරූපද්‍රිතව මාර්ගයෙන් ඉවත් වී යන තෙක් ආරක්ෂාව ලබා දී ඇත.

එම දර්ශන සිය කැමරාවේ පටි ගත කර ගත් මයික් සහ ලී ඈන් යුවල එම දර්ශන සමාජ ජාල තුළ පළ කොට තිබේ.

කෝලා වලසා මාර්ගයෙන් ඉවත් වී ගසකට නගින තුරු පොලිස් නිලධාරියා වලසා අසලින්ම සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ.