ක්‍රීඩාවේ තහනම් උත්තේජක සම්බන්ධයෙන් රුසියාවට යළිත් චෝදනා

Image copyright AP

රුසියාවේ දහසකට අධික මුල්පෙළේ ඔලිම්පික් මළල ක්‍රීඩකයන් සැලසුම් සහගතව තහනම් උත්තේජක පාවිච්චිකර ඇති බව පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පවසයි.

වසර ගණනාවක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාව තම ග්‍රහණයට ගෙනසිටි රුසියාවේ මළල ක්‍රීඩකයන් එකී වංචාව සැඟවීමට කටයුතුකර ඇති බව අදාළ පරීක්ෂණය සිදුකළ කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා වන රිචර්ඩ් මැක්ක්ලේරන්ගේ අදහසයි.

රුසියාවේ ක්‍රීඩකයන් තහනම් උත්තේජක භාවිතා කරමින් වසර කීපයක් ජාත්‍යන්තර තරඟවලට සහභාගි වී ඇති බව ක්‍රීඩාවේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට එරෙහි ලෝක සංවිධානය මගින් පත්කළ කමිටුවේ ප්‍රධානියා වන රිචර්ඩ් මැක්ක්ලේරන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Image copyright AP

2012 වසරේ ලන්ඩන් නගරයේ පැවති ඔලිම්පික් තරඟාවලියේ දී රුසියාව රන් පදක්කම් විසිහතරක් දිනාගත් අතර, එම තරඟාවලියේ දී රුසියානු මළල ක්‍රීඩකයන් මහා පරිමාණයෙන් වංචා සිදුකර ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

රුසියානු ආණ්ඩුවේ ආයතන ක්‍රීඩකයන් සඳහා පහසුවෙන් හසුකර ගත නොහැකි ශාරීරික උත්තේජක දියරයක් ආයතනික මට්ටමින් නිපදවා ඇතිබවට බැහැර කළ නොහැකි සාක්ෂි ලැබීඇති බවත් රිචර්ඩ් මැක්ක්ලේරන් පවසයි.

රුසියාවේ ඔලිම්පික් කමිටුවේ උප සභාපති ස්තනිස්ලාව් පොෂ්ද්නියාකොෆ් ඉහත කී ප්‍රකාශන විග්‍රහ කළේ පැරණි චෝදනා යළි එල්ල කරනු ලැබීමක් හැටියටයි.