ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ක්‍රිකට් සභාපතිට එරෙහිව

Image copyright Getty Images
Image caption ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති අනුරාග් තාකුර්

ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ (BCCI) සභාපති අනුරාග් තාකුර් එම ධුරයෙන් ඉවත් කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නියෝග කරනු ලැබ ඇත.

නිර්දේශ කරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා ක්‍රියාවට නැංවීමට සභාපතිවරයා අසමත් වූ බවට චෝදනා එල්ල වීමෙන් අනතුරුවයි,ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් එම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබුණේ.

අධිකරණ තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් සිය ප්‍රතිචාරය පළකළ අනුරාග් තාකුර්, ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩා ආයතන අතර විශිෂ්ටතම කළමනාකරණය පවතින්නේ ජාතික ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තුළ බව කියා සිටියේය.

මීට අවුරුදු දෙකකට පෙර ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තුළ දූෂණ වාර්තාවීමෙන් අනතුරුව එම ආයතනය ක්‍රියාත්මක වෙන අකාරය පිරික්සීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් කමිටුවක් ද පත් කරුණු ලැබ තිබුණි.