සයිටම් ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයේ ස්ථාවරය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සයිටම් ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයේ ස්ථාවරය

සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධ ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය හෙළි කරන කැබිනට් ප්‍රකාශක, අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න.

වැඩි විස්තර: ජනපති හොරෙන් කළ සාකච්ඡාව