ලෝක වාර්තාව ගැන චමරි අතපත්තු

පසුගියදා පැවති කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ දී ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව දැක්වූ දස්කම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ චමරි අතපත්තු පළ කළ අදහස්.