"අපිට පොඩි අඩි තියල තමයි ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ"

"අපිට පොඩි අඩි තියල තමයි ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ"

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමග ප්‍රථම වරට පුහුණු සැසියකට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වන චන්දික හතුරුසිංහ.