ලෝක කුසලාන නායකත්වය ගැන දිමුත් කරුණාරත්න පළ කළ අදහස්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලෝක කුසලාන නායකත්වය ගැන දිමුත් කරුණාරත්න පළ කළ අදහස්

ඉදිරි ලෝක කුසලානයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නායකත්වය දැරීමේ අවස්ථාව ලබාදුනහොත් ඒ සඳහා ඇති සූදානම ගැන දිමුත් කරුණාරත්න බීබීසි සිංහල සේවය සමග කළ විශේෂ සාකච්ඡාව.

සම්පූර්ණ ලිපිය: ලෝක කුසලාන නායකත්වය: "ලැබුණොත් අභියෝගයට සුදානම්"