ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සචින්; ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විරුවන් ඇසින්

සචින් තෙන්ඩුල්කාර් සමග ක්‍රීඩා කිරීමට ලැබීම භාග්‍යයක් බව පවසන සංගක්කාර,මැතිව් ,වාස් සහ සනත් ඔහුගෙන් ක්‍රීඩාවට ලද අනූපම මෙහෙය අගය කරති