ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගම අවි බලපත් ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයට

Image copyright SriLankaMirror
Image caption ඇවන්ඩ්ගාර්ඩ් සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති

සිය සමාගමේ ගිනි අවි සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලැබීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ගෙන ඇති තීරණය නීති විරෝධී යයි ප්‍රකාශයට පත් කරන මෙන් ඉල්ලමින් ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගම ශ්‍රී ලංකා අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොණු කර ඇත.

එම පෙත්සම ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබෙන්නේ ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති විසිනි.

පොලිස්පතිවරයා සහ මිරිහාන පොලිස් කොට්ඨාශය භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා ඇතුළු පිරිසක් එම පෙත්සම මගින් එහි වග උත්තරකරුවන් හැටියට නම් කරනු ලැබ ඇත.

Image caption ඇවන්ට්ගාර්ඩ් අවි නැවක්

පෙත්සම්කාර ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගම කියා සිටින්නේ තම සමාගමේ ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා යොදා ගනු ලබන ගිනි අවි අනූවක් (90) සඳහා බලපත් අලුත් කිරීමේ අයැදුම් පතක් මිරිහාන පොලිස් කොට්ඨාශය භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද බවයි.

සමාගමට පාඩුයි

එහෙත් එම අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කළ මිරිහාන පොලිස් කොට්ඨාශය භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා ඉහත කී ගිනි අවි සඳහා බලපත් නිකුත් කරනු ලැබීම නතර කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි පෙත්සම්කාර ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගම කියා සිටින්නේ.

Image caption ගනු දෙනු

එම තීන්දුව නිසා සමාගමේ ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට දැඩි පාඩුවක් සිදු වෙන බවත් පෙත්සම්කාර පාර්ශ්වය කියා සිටියි.

එබැවින් අදාළ අවි බලපත් නිකුත් කරන මෙන් මිරිහාන පොලිස් කොට්ඨාශය භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා වෙත ‘රිට්’ ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙසයි ඇවන්ගාර්ඩ් සමාගම ඉල්ලා සිටින්නේ.