ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී ගෙන් නව අවුරුදු සුභ පැතුම්

john_kerry

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා සමුර්ධිය සලසා ගැනීමේ මාර්ගයේ ඉදිරියට යෑමට හැකිවේවායි ඔහු ප්‍රර්ථනා කරයි

ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී විසින් ශ්‍රී ලාංකික අළුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ලක් වැසි ජනතාව වෙත සුභපැතුම් පණිවුඩයක් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.

ඇමරිකානු ජනාධිපති බරක් ඔබාමා සහ ඇමරිකානු ජනතාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගේ නව අවුරුදු සැමරීමට තමාද එක්වන බවයි පණිවුඩය ආරම්භ කරමින් ලේකම්වරයා සඳහන් කර ඇත්තේ.

පසුගිය වසරේ ලද ජයග්‍රහණ ඓතිහාසික බව සඳහන් කරන ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයා එම ජයග්‍රහණ මගින් සංහිඳියාව, සාමය සහ ඉවසීමේ හැකියාව ඇති කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව තුළ පැවති දැඩි කැපවීම පෙන්නුම් කරන බවයි අවධාරණය කරන්නේ.

ලැබූ නව වසරට සුභ පැතුම් එක් කරන ඔහු යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා සමුර්ධිය සලසා ගැනීමේ මාර්ගයේ ඉදිරියට යෑමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකිවේවායි ප්‍රාර්ථනා කරයි.