ෆෙඩරල් ගැන සාකච්ඡාවකටවත් සුදානම් නැහැ - ශ්‍රීලනිපය

අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Mahinda Samarasinghe

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'ෆෙඩරල් ගැන සාකච්ඡා කරන්න අපි සුදානමුත් නැහැ'

උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත් ඒකාබද්ධ කොට ෆෙඩරල් පාලන ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කළ යුතු බවට උතුරු පළාත් සභාවේ සම්මත වූ යෝජනාවට සිය විරෝධය පළ කරන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසයි.

උතුරු පළාත් සභාව විසින් පසුගියදා සම්මත කර ගන්නා ලද ඉහත කී යෝජනාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ස්ථාවරය දැනුම් දීම සඳහා සඳුදා මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබිණි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ෆෙඩරල් පාලනයක් ඇති කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකඟ නොවන බවයි එහිදී අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ කියා සිටියේ.

ෆෙඩරල් ක්‍රමයක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට පවා තම පක්ෂය එකඟ නොවන බවත් ඔහු අවධාරණය කළේය.

'ෆෙඩරල් ගැන සාකච්ඡා කරන්න අපි සුදානමුත් නැහැ. එකෙන් අපි දිනා ගත්ත දේශපාලන ආර්ථික ස්ථාවරභාවය අස්ථාවර වෙන එකයි වෙන්නේ. ආපසු අපි අන්තවාදීන්ට සටන් පාඨ ලබා දීමක් පමණයි එයින් සිදු වන්නේ' අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

13 වන සංශෝධනය හරහා පළාත් සභාවලට ලබා දී ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක නොවීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ හැකි වුවත් කිසිසේත්ම ෆෙඩරල් ක්‍රමයකට තම පක්ෂයේ සහයෝගය හිමි නොවන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

'පළාත් සභාවලට යෝජනා සම්මත කරලා මෙහාට එවන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ පැත්තෙන් නම් කිසිම සහායක් හිමි වන්නේ නැහැ' අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.