'රාජ්‍ය ඇමතිවරු අමාත්‍යාංශ වලට යන්නෙ නැහැ' - රංගේබංඩාර

Range Bandara

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Range FB

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පාර්ලිමේන්තුවේ දී බලය බෙදීම ගැන කතා කරන ඇමතිවරු බොහෝ දෙනා තමන් සතු බලය අත හැරීමට අකමැති බවයි ඔහු පවසන්නේ

සිය කැබිනට් ඇමතිවරයා අමාත්‍යාංශයේ කිසිදු වගකීමක් තමන් වෙත පවරා නොමැති බව නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර පවසයි.

තවත් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් කිහිප දෙනෙකුටම මෙම තත්වය උදා වී ඇති බවයි සංදේශය සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් වුණු රාජ්‍ය ඇමතිවරයා පවසන්නේ.

'මම මේ අමාත්‍යංශය භාර අරගෙන මාස හතක් වෙනවා. ගරු ජනාධිපති තුමා සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය තුමා කැබිනට් මණ්ඩලේ දී උපදෙස් දීල තියෙනවා නියෝජ්‍ය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට විෂය බෙදල දෙන්න කියල. නමුත් නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යවරයා අද දක්වා මට කිසිදු වගකීමක් බෙදල දීල නැහැ.' රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර පැවසීය.

මෙම තත්වය උදා වී ඇති තවත් අමාත්‍යංශ කිහිපයක් ම පවතින බව පැවසූ රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ඒ සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් ද ගෙන හැර දැක්වීය.

'උදාහරණයක් ලෙස ගත්තහම ධීවර අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට විෂය බෙදල දීල නැහැ. මගේ අමාත්‍යංශය බෙදල දීල නැහැ. ඒ වගේම වාරිමාර්ග අමාත්‍යංශයේ බෙදල දීල නැහැ. ඒ වගේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු වැඩි පිරිසකට බලතල දීල නැහැ. විෂය බෙදල දීල නැහැ.' ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී බලය බෙදීම ගැන කතා කරන ඇමතිවරු බොහෝ දෙනා තමන් සතු බලය අත හැරීමට අකමැති බවයි ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේ.

'මං දන්නා සමහර අමාත්‍යංශවල රාජ්‍ය ඇමතිවරු ඉන්නවා අමාත්‍යංශයට යන්නෙත් නැහැ. අමාත්‍යවරු කිහිප දෙනෙකුට තමයි ඔය බලය බදා ගැනීමේ රෝගය වැළඳිලා තියෙන්නේ.' රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර පැවසීය.