විදේශ ණය සමග වෙළඳපොළ කෙරෙහි විශ්වාසයක් - ලක්ෂ්මන් යාපා

ජාත්‍යන්තරයෙන් ලැබීමට නියමිත විශාල ණය මුදල් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යෑමේ කෙරෙහි දේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ට විශ්වාසයක් තබා ගත හැකි බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන පවසයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලැබීමට නියමිත ඇමරිකානු ඩොලර් කොටි 220 ක ණය මුදල ඒ සඳහා විශාල දායකත්වයක් සපයනු ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමිනුයි.

එකී ණය මුදල් සම්බන්ධයෙන් වූ නිලධාරී ගිවිසුම අත්සන් කිරීමත් සමග රටේ කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ ගිය බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ජනපතිවරයාගේ ජපාන සංචාරය හරහාද ණය මුදල් ලැබෙන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.