පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව සඳහා තවත් ඡන්දයක්

රුපියල් දශ ලක්ෂ පනස් පහක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා අද (05)පැවති ඡන්ද විමසීම අත්හිටුවීමට පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරයි.

එවැනි පියවරක් ගැනීමට සිදු වී තිබෙන්නේ ඡන්ද විමසීමේදී ඇතිවූ ගැටලුකාරී තත්වයක් හේතුවෙනි.

පළමු පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයයේ දී යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද තිස් තුනක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද තිස් එකක් ලැබුණ බව නිවේදනය කෙරුණත් පසුව විපක්ෂයෙන් එල්ල වූ විරෝධතා හමුවේ නැවත ගණන් කිරීමේදී පක්ෂව සහ විපක්ෂව ඡන්ද 31 බැගින් ප්‍රකාශ වී ඇති බව පෙනී යාම හේතුවෙන් එම ඡන්ද විමසීම අහෝසි කොට නැවත ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට තීන්දු කොට ඇත.

ඡන්දය විමසන ලද අවස්ථාවේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ආණ්ඩුවේ යෝජනාව පරාජයට පත් වූ බව පවසමින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින ලෙස උද්ඝෝෂණය කරන්නට පටන් ගත්හ.

ඒ අනුව අදාළ වීඩියෝ පට නිරීක්ෂණය කරනු ලැබීමේ දී දෙපාර්ශවය සමාන ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබා ඇති බව පෙනී ගොස් ඇත.