කේරල ගංජා ජාවාරමක් කල්පිටිය මුහුදේ

kerala ganja
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ ගංජා සහ සැකකරුවන් කල්පිටිය පොලිසියට භාර දී ඇත

කල්පිටිය බත්තලන්ගුන්ඩුව මුහුදු තිරයට එපිටින් ඉන්දීය ධිවර යාත්‍රාවක තිබී කේරල ගංජා කිලෝ ග්‍රෑම් 114ක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඉන්දීය ජාතිකයන් 05 දෙනෙකු සමග ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ද සැක පිට අත්අඩංගුවට පත් විය.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ ගංජා සහ සැකකරුවන් කල්පිටිය පොලිසියට භාර දී ඇත.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඉන්දීය ජාතිකයන් 05 දෙනෙකු සමග ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ද සැක පිට අත්අඩංගුවට

ඉන්දීය ජාතිකයන් අතර පාසල් යන වයසේ ළමයෙකු ද සිටින බව වාර්තා විය.

ඔහුගේ වයස අවුරුදු 15ක් ලෙස ප්‍රකාශ කළත් පෙනුමෙන් ඔහු ඊට වඩා අඩු වයසක කෙනෙකු බවයි ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු ප්‍රසාද් පුර්නිමල් ජයමාන්න වාර්තා කරන්නේ.

'කෑමට යමක්' සොයා ගැනීම සඳහා මෙලෙස පැමිණි බව ඔහු සංදේශයට පැවසිය.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

අත්අඩංගුවට ගත් කේරල ගංජා