ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය ඉවත් කරනවා - වජිර

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'ගාල්ල කලාපයේ ඉන්න ළමයි අනූ දහසකට තියන පොදු ක්‍රීඩාංගණය ලැබිය යුතුව තිබෙනවා.'

ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට වෙනත් ස්ථානයක ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදි කරන බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන පවසයි.

ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන්, තරුණයන් ඇතුළු පොදු ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය යොදා ගත නොහැකි තත්වයක් යටතේ ගාලු ජනතාවට අසාධාරණයක් වී ඇති බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ගාල්ලේ පැවති උත්සවයකට සහභාගී වෙමිනුයි.

පොදු ජනතාවගේ පරිහරණය සඳහා ක්‍රීඩාංගණය තවදුරටත් යොදා ගත නොහැකි වීම ''බරපතළ අපරාධයක්'' ලෙසයි අමාත්‍යවරයා විසින් හඳුන්වනු ලැබුවේ.

'ගාල්ල කලාපයේ ඉන්න ළමයි අනූ දහසකට තියන පොදු ක්‍රීඩාංගණය ලැබිය යුතුව තිබෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න තිබෙනවා.'

කෙසේවෙතත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයක් අවශ්‍ය බවත් අධිවේගී මාර්ගයෙන් පිටත පිහිටි ගාල්ලට නුදුරු මත්තේගොඩ ප්‍රදේශයේ අක්කර සියයක බිම් ප්‍රමාණයක ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන විසින් කරන ලද ඉහත කී ප්‍රකාශය පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍ය තුළ පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් පළ වෙමින් තිබේ.

ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය නැවතත් පොදු ජනතාව අතට පත් කිරීමෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සහනයක් සැලසෙන බව ඇතැමෙක් පවසති.

නමුත් එහි පවතින ඓතිහාසික පසුබිම හා සංචාරක කර්මාන්තය දෙස අවධානය යොමු කිරීමේදී ක්‍රීඩාංගණය ඉවත් නොකර එලෙසම පවත්වාගෙන යෑම වඩාත් සුදුසු බවයි සමහරකුගේ අදහස වී ඇත්තේ.