රාජිත කංසා අපනයනයට සූදානම්

රාජිත කංසා අපනයනයට සූදානම්

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'පසුගිය කාලයේ ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදන සඳහා අබිං හිඟයක් තිබුණා, ඒ නිසයි කංසා වැවීමට අවශ්‍යයි කියලා මම ප්‍රකාශ කළේ'

ශ්‍රී ලංකාවේ කංසා වගා කොට අපනයනය කිරීමට පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න පවසයි.

'ලංකාවේ කංසා වගා කරලා බටහිර රටවලට ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අපනයනය කිරීමේ යෝජනාවක් ලැබිලා තිබෙනවා. මම එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දූපත් මානසිකත්වයෙන් මිදී අපි රටට වැඩ කළ යුතුයි' අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ඔහු ඒ බව කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද සංස්ථාව විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද නව ඖෂධ හඳුන්වා දීම වෙනුවෙන් කොළඹ පැවති උත්සවයක් අමතමිනුයි.

කිසිඳු විද්‍යාවකට තාක්ෂණය මඟහැර යා නොහැකි බව පවසන අමාත්‍යවරයා පාරම්පරික වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා නවීන තාක්ෂණය යොදා ගත යුතු බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා ඖෂධ පෙති නිෂ්පාදනය ආරම්භ කළ යුතු බවත් ඔහු පැවසීය.

'පසුගිය කාලයේ ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදන සඳහා අබිං හිඟයක් තිබුණා, එම අබිං ඉන්දියාවෙන් අපනයනය කරන්න පියවර ගත්තා. ඒ නිසයි කංසා වැවීමට අවශ්‍යයි කියලා මම ප්‍රකාශ කළේ'

ඇතැම් රෝග සඳහා බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව සතුව නොමැති ඖෂධ පාරම්පරික ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තිබෙන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

වර්තමානය වන විට ලොව රටවල් කීපයක්ම කංසා වෙළඳාම සහ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පවතින නීති ලිහිල් කිරීමට කටයුතු කොට තිබේ.