අධ්‍යාපන සමුපකාර සේවක නිලවරණයට 'අඩු සහභාගිත්වයක්'

අධ්‍යාපන සමුපකාර සේවක නිලවරණය

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'දැනුම් දීම් සියල්ල දෙමළ භාෂාවෙන් තිබුණේ නැහැ. ඒක බරපතළ ප්‍රශ්නයක්'

අධ්‍යාපන සමුපකාර සේවක නිලවරණය සඳහා ලබා දී ඇති තොරතුරු පත්‍රිකා සිංහල භාෂාවෙන් පමණක් සපයා තිබීම හේතුවෙන් උතුරේ දමිළ ගුරු සාමාජිකයන්ට අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව ලංකා ගුරු සංගමය චෝදනා කරයි.

සිංහල භාෂාවෙන් මුද්‍රණය කරන ලද තොරතුරු පත්‍රිකාවල අඩංගු උපදෙස් සිය ගුරු සාමාජිකයන්ට තේරුම් ගැනීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් එම පළාතේ නිලවරණය සඳහා තිබූ උනන්දුව අඩු වී ඇති බවයි ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් කියා සිටියේ.

'උතුරු පළාතේ ඡන්දය දෙන්න උනන්දුවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ට විදිමත් දැනුම් දීමක් වෙලා නැහැ. දැනුම් දීම් සියල්ල දෙමළ භාෂාවෙන් තිබුණේ නැහැ. ඒක බරපතළ ප්‍රශ්නයක්' ඔහු පැවසීය.

අධ්‍යාපන සමුපකාර සේවක සංගමයේ දෙලක්ෂයකට ආසන්න සාමාජිකයන් සිටියත් මෙවර නිලවරණයේ දී ඡන්දය දී ඇත්තේ පනස් දහසකටත් අඩු පිරිසක් පමණක් බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම්වරයා කියා සිටියි.