ඉන්දියාවෙන් සහන නැව් දෙකක්

ඉන්දීය සහන නෞකා

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, India High Commission

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඉන්දීය සහන නෞකා

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ පා සිටින ස්වභාවික ව්‍යසනය හේතුවෙන් අවතැන් වී අපහසුතාවයට පත්ව සිටින ජනතාවට සහන සැලසීමට ඉන්දියානු රජය අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් වලට අවශ්‍ය බදු බාහිරාදිය රැගත් නෞකා දෙකක් එවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

තාවකාලික කූඩාරම් රෙදි, සුළං පොම්ප කිරීමෙන් භාවිතා කරන බෝට්ටු, අතිරේක කිමිදුම් කට්ටල, අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සහ වෛද්‍ය උපකරණ, අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ සහ වියලි ආහාර ඇතුළු ගංවතුරෙන් සහ නාය යාම් වලින් විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසිය හැකි භාණ්ඩ සහ සේවා රැගත් මෙම නෞකා දෙක අද (සිකුරාදා) හවස් වන විට කොළඹ වරායට පැමිණීමට නියමිතයි.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, India High Commission

අද උදෑසන දහයට පමණ ඉන්දීය අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යංශයේ පැවති සාකච්ඡා වලදී විපතට පත්ව සිටින සිය අසල්වැසි රට වෙනුවෙන් කළ හැකි උපරිම උපකාර ලබා දීමටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉල්ලීම පරිදි සියලු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හැකි ඉක්මනින් කොළඹට යැවීමටත් ඉන්දීය රජය තීරණය කර තිබේ.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, India High Commission

ඒ අනුව මෙම නෞකා දෙකට අමතරව විපතට පත් ජනතාවට සහන සැපයීම වෙනුවෙන් යම් උපකාරයක් අවශ්‍ය නම් ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා එම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ හැකි බවයි ඉන්දීය රජය ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ.

ඊට අමතරව C17 ගුවන් යානාවක් ද ඉන්දියාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් පිටත් කර යවා ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.