විදෙස් රටවල් රැසක් ආධාර රැගෙන - හර්ෂ

ශ්‍රී ලංකාවට රටවල් ගණනාවකින් ආධාර - හර්ෂ

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Harsha de Silva

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

කොළඹ වරායට පැමිණි ඉන්දීය නෞකා දෙකේ ඒවා තිබූ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තමා නිල වශයෙන් භාර ගත් බවයි විදේශ කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා කියා සිටියේ

හදිසි ආපදා තත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවට රටවල් ගණනාවකින් ආධාර ලැබෙමින් පවතින බව විදේශ කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා පවසයි.

අසල්වැසි ඉන්දියාව සහ ජපානය මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකාව වෙත අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තොග ඒවා ඇති බවයි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රැගත් ඉන්දීය ගුවන් යානයක් සහ නැව් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ළඟා වී තිබේ.

එසේ කොළඹ වරායට පැමිණි ඉන්දීය නෞකා දෙකේ ඒවා තිබූ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තමා නිල වශයෙන් භාර ගත් බවයි විදේශ කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

ජපානය විසින් එවන ලද අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තොගයට අමතරව ව්‍යසනය පිළිබඳ ඉක්මන් තක්සේරුවක් සිදු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීමේ කණ්ඩායමක්" එවීමට එරට ආණ්ඩුව සුදානම් බවත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මේ අතර බරපතළ ලෙස ගංවතුරෙන් විපතට පත් වී සිටින ජනතාවට හදිසි ආපදා සහනාධාරයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ඇමරිකානු රජය ඩොලර් පනස් දහසක මුදලක් ලබා දී ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කළේය.

විපතට පත් ජනතාව වෙත ඇඳ ඇතිරිලි, ඇඳුම්, සනීපාරක්ෂක කට්ටල ඇතුළු ආහාරමය නොවන ද්‍රව්‍ය ලබා දීම සඳහා එම මුදල පිරිනැමූ බවත් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.