වෙසක් දන්සැල් විපතට පත්වූවන්ට - අස්ගිරි මහනාහිමි

වෙසක් දන්සැල් විපතට පත්වූවන්ට - අස්ගිරි මහනාහිමි

වෙසක් සමයේ දන්සැල් සඳහා වියදම් කරන මුදල් ගංවතුරෙන් සහ නාය යෑම් හේතුවෙන් අවතැන් වී සිටින ජනතාව වෙත කැප කරන මෙන් අස්ගිරි මහනාහිමියෝ ඉල්ලා සිටිති.

දායක සභා දැනුවත් කොට ඒවායේ සහාය ලබා ගනිමින් අසරණ තත්වයේ පසු වන ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ගන්නා ලෙසත් අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහනායක වරකාගොඩ ඥානරතන නාහිමි මහා සංඝරත්නයෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

'ඒ ලබා දෙන සහනාධාර ඒ පිරිස් අතරේ සාධාරණ විදිහට බෙදා දෙන්න සලස්වනවා නම් හොඳයි.' උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළහ.