ඇමරිකාවෙන් 'තවත් ගංවතුර ආධාර'

ඇමරිකාවෙන් 'තවත් ගංවතුර ආධාර'

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'හදිසි අපදා සහන සැලසීමේ ක්‍රියා මාර්ග තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත දීර්ඝ කාලීන සහාය ලබා දෙනවා'

ගංවතුරෙන් විපතට පත් වූවන්ට ආධාර කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත තවත් රුපියල් මිලියන තිස් හයක් ලබා දීමට නියමිත බව ඇමරිකාව පවසයි.

මේ වෙන විට හදිසි සහ කෙටි කාලීන ආධාර වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙත සිය රජයෙන් රුපියල් මිලියන එකසිය අසූ හතක මුදලක් ලබා දී ඇති බව කොළඹ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කළේය.

මේ අතර අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් සහ ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ආධාර ලැබී ඇති බව විදේශ කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා මීට ඉහතදී කියා සිටියේය.

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රැගත් ඉන්දීය ගුවන් යානයක් සහ නැව් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාව වෙත සෙනසුරාදා ළඟා විය.

ජපානය විසින් එවන ලද අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තොගයට අමතරව ව්‍යසනය පිළිබඳ ඉක්මන් තක්සේරුවක් සිදු කිරීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීමේ කණ්ඩායමක් එවීමට එරට ආණ්ඩුව සුදානම් බවත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා එහිදී කියා සිටියේය.

හදිසි අපදා සහන සැලසීමේ ක්‍රියා මාර්ග තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත දීර්ඝ කාලීන සහාය ලබා දෙන බව කොළඹ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය ඉරිදා නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.