ගංවතුර සහ නාය යෑම්: පාකිස්තානයෙන් සහ ජපානයෙන් ආධාර

ගංවතුර සහ නාය යෑම්: පාකිස්තානයෙන් සහ ජපානයෙන් ආධාර

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Embassy of Japan

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ජපාන තානාපති යුසුකෙ ටනාකා සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා

ගංවතුර සහ නාය යෑම් හේතුවෙන් විපතට පත් වූවන් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ තුන්සීයක ආධාර ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත භාර දුන් බව ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

ඇතිරිලි, ජලය පිරිසිදු කිරීමේ ඒකක සහ විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍ර ඒ අතර වන බව ජපාන තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.

ගංවතුරෙන් අවතැන් වූ පිරිස් වෙත ආධාර රැගත් පළමු ගුවන් යානය කටුනායක ගුවන්තොටුපලට ළඟා වූ බව කොළඹ පිහිටි පාකිස්තාන මහකොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනය කළේය.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Pakistan High Commission Colombo

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍ර, කුඩාරම්, ඖෂධ ඇතුළු භාණ්ඩ තොග රැගත් පාකිස්තාන ගුවන් යානය

විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍ර, කුඩාරම්, ඖෂධ ඇතුළු භාණ්ඩ තොගය භාර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා ගුවන් තොටුපල වෙත ගොස් තිබිණ.

මීට ඉහතදී ශ්‍රී ලංකාව වෙත ඉන්දියාවෙන් සහ ඇමරිකාවෙන් ආධාර ලැබී තිබිණ.