නිවෙස් පිරිසිදු කිරීමේ මෙහෙයුම් ඇරඹෙයි

නිවෙස් පිරිසිදු කිරීමේ මෙහෙයුම් ඇරඹෙයි

පසුගිය සෙනසුරාදා වැල්ලම්පිටිය නගරයේ අඩි 10කට වඩා තිබූ ගංවතුර තත්වය අද සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ අඩු වී තිබූ අතර නගරයේ පාරවල් වාහන ගමනාගමනයටද විවෘතවතිබූ බවයි එහි ගිය සංදේශය කණ්ඩායම වාර්තා කළේ.

තැනින් තැන වතුර රැඳී තිබුනත් සමස්ථයක් ලෙස ජලය බැස ගොස් තිබූ අතර ආරක්‍ෂිත ස්ථාන වලට ගොස් සිටි ජනතාව අද සිය නිවාස වලට පැමිණ නිවාස සුද්ද කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණි.

බොහෝ නිවාස වල ගෘහ උපකරණ සියල්ලම පාවිච්චියට ගත නොහැකි අයුරින් විනාශ වී තිබෙන ආකාරය දැක ගත හැකි වූ අතර ගංවතුර එක් වරම පැමිණි නිසා තමන්ගේ භාණ්ඩ කිසිවක් ඉවත් කර ගැනීමට නොහැකිවූ බවයි ප්‍රදේශවාසීන් කියා සිටියේ.

නිවාස අසල පිහිටි වෙළඳසැල් කිහිපයක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යටවී තිබූ අතර සිල්ලර වෙළඳසැලක් පවත්වා ගෙන යන මොහොමඩ් ෆසිල් විනාශ වී ඇති භාණ්ඩ තොගය පෙන්වමින් කියා සිටියේ සිය ව්‍යාපාරයට ලක්ෂ අටක පමණ හානියක් සිදු වී තිබෙන බවයි.

ප්‍රදේශයේ ගංවතුරට යටවූ වාහන රක්ෂණ නියෝජිතයන් පැමිණෙන තෙක් තිබුණු ස්ථාන වලම නවත්වා තිබෙනු දැක ගත හැකි විය.

වතුරට යටවුනු සිය යතුරුපැදිය සුද්ද කිරීමේ කටයුතු වල නිරත වෙමින් සිටි සුගත් ජයවීර කියා සිටියේ තුන්වැනි පාර්ශවයේ රක්ෂණයක් හිමි ඔහුට පාඩුව වෙනුවෙන් රක්ෂණ මුදලක්ද නොලැබෙන බවයි.