මහ ඇමති නසීර්ට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

නැගෙනහිර පළාත් මහ ඇමති නසීඩ් අහමඩ්

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Nazeer Ahamed/FB

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නැගෙනහිර පළාත් මහ ඇමති නසීඩ් අහමඩ්

නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට තර්ජනය කිරීම තුළින් නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන ඇමතිවරයා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කර ඇති බවට තීන්දු කරන මෙන් ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ඉදිරිපත් වී තිබේ.

නීතිඥ පී ලියනාරච්චි යන අය විසින් ඉහත කී පෙත්සම ගොනු කොට ඇත.

එහි වගඋතරකරුවන් ලෙස නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන ඇමති නසීර් අහමඩ් සහ නීතිපතිවරයා නම් කර තිබේ.

සාම්පුර් ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට ආරාධනයක් නොමැතිව කඩා වැදුණු ප්‍රධාන ඇමතිවරයා එහි සිටි උසස් නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට තර්ජනාත්මකව බැණ වැදී ඇති බවයි පෙත්සම්කරු පවසන්නේ.

ඇමතිවරයාගේ එම ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් එම ස්ථානයේ සිටි පාසල් ශිෂ්‍යාවකට ද පීඩා සිදු වූ බවයි පෙත්සම්කරු කියා සිටින්නේ.

ප්‍රධාන ඇමතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළින් සහතික කොට තිබෙන මූලික අයිතීන් කඩ වී ඇති බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන මෙන්ද පෙත්සම්කරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියි.