සාලාව ගින්නෙන් ව්‍යාපාරික ස්ථානවලටත් හානි

සාලාව ගින්නෙන් ව්‍යාපාරික ස්ථානවලටත් හානි

සාලාව යුද හමුදා කඳවුරු සංකීර්ණයේ ඇති වූ ගින්න ඒ අවට ප්‍රදේශයේ වෙළඳ කටයුතු සහ ව්‍යාපාර කෙරෙහි ද බලපා ඇත.

යුද හමුදා කඳවුරේ සිදු වූ පිපිරීම් හේතුවෙන් ව්‍යාපාරික ස්ථානවලට අලාභහානී සිදු වී ඇති අතර ඒ අතුරින් එක් කර්මාන්ත ශාලාවක් අඟහරුවාදා දහවල් වන විටත් ගිනි ගනිමින් තිබෙන අයුරු දැක ගත හැකි වූ බවයි එහි ගිය ප්‍රසාද් පූර්ණාමාල් ජයමාන්න සංදේශයට වාර්තා කළේ.

කර්මාන්ත ශාලාව ගින්නට හසු වීම නිසා විශාල මූල්‍ය පාඩුවක් සිදු වී ඇති බවයි එහි කළමනාකරු කේ බණ්ඩාරනායක කියා සිටියේ.