මුදල් ඇමතිට එරෙහි විශ්වාසභංගය කල් යයි

පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේ මයික්‍ර‍‍ෆෝන් පද්ධතියේ ඇති වූ කාර්මික දෝෂයක්
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේ මයික්‍ර‍‍ෆෝන් පද්ධතියේ ඇති වූ කාර්මික දෝෂයක්

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ මයික්‍ර‍‍ෆෝන් පද්ධතියේ ඇති වූ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සභා වාරය බ්‍රහස්පතින්දාට කල් තබා ඇත.

ඉහත කී කාර්මික දෝෂය හට ගෙන තිබෙන්නේ බදාදා දහවල් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමෙන් අනතුරුව අගමැතිවරයාට ප්‍රශ්න යොමු කිරීමේ වාරය අතරතුරදී.

මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායකට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාව අද(08) පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබූ නමුත් ඉහත කී කාර්මික දෝෂය හේතුවෙන් එම විවාදය හෙටට කල් තබා ඇත.