ගාල්ලේ ආප්ප කඩත් වර්ජනයේ

ගාල්ල නගරය
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ගාල්ල නගරය

වැඩි කරන ලද වැට් බද්දට විරෝධය පාමින් වෙළඳ සැල් වසා දැමීම නිසා ගාල්ල නගරය අද පාලු ස්වභාවයක් ගෙන තිබුණි.

ගාලු දිස්ත්‍රික් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව කිසිදු භේදයකින් තොරව ව්‍යාපාරිකයන් සියලු දෙනාම පාහේ මෙම විරෝධතාවට සහභාගී වූ බවයි මාධ්‍යවේදී සනත් පතිරණ සංදේශයට කියා සිටියේ.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ගාල්ලේ පෙට්ටි කඩයක්

'කුඩා පෙට්ටි කඩයක්, නැත්නම් ආප්ප විකුණන ආත්තම්මා කෙනෙක් පවා අද මේ විරෝධතාවට එක් වෙලා තිබුන. සමුපකාරය වැනි රජයේ ආයතන හෝ සංවිධානවලින් පවත්වා ගෙන යන වෙළඳ සැල් එකක් දෙකක් විවෘතව තිබුන. කවදාවත් කඩ සාප්පු වසා නොදමන මුස්ලිම් ජනතාව පවා මේකට සහයෝගය දක්වා කඩ සාප්පු වසා දමා තිබුනා.' ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

තම පාරිභෝගිකයන්ට කල් තියා දැන්වීමක්

වැට් බද්ද වැඩි කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පාරිභෝගිකයන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම අඩු කර ඇති බවත් එවැනි වාතාවරණයක් හමුවේ තම ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම අසීරු වී ඇති නිසා මෙම විරෝධතාව දියත් කර තිබේ.

ගාලු දිස්ත්‍රික් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වය නොදරන ව්‍යාපාරිකයෝ පවා මීට එක් වී සිටියහ.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'කවදාවත් කඩ සාප්පු වසා නොදමන මුස්ලිම් ජනතාව......'

(ඡායාරුප - සනත් පතිරණ)