විවේචන ඉදිරියේ ඉන්දීය මහ බැංකු අධිපති පදවියෙන් සමු ගනියි

ඉන්දියාවේ මහ බැංකු අධිපති රඝුරාම් රාජන් Image copyright Getty Images
Image caption ඉන්දියාවේ මහ බැංකු අධිපති රඝුරාම් රාජන්

සැප්තැම්බර් මාසයේ සිය නිල ධුර කාලය අවසන් වීමත් සමග තනතුරෙන් ඉවත් වන බව ඉන්දියාවේ මහ බැංකු අධිපතිවරයා පවසයි.

තවදුරටත් සිය ධුරයේ රැඳී සිටීමට අදහස් කොට සිටි නමුත් ආණ්ඩුව සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව ඉහත කී තීන්දුව ගනු ලැබූ බවයි ඉන්දියාවේ මහ බැංකු අධිපති රඝුරාම් රාජන් කියා සිටියේ.

රටේ උද්ධමනය පහත හෙලීම සහ රාජ්‍ය බැංකු ණය බරින් නිදහස් කිරීම හේතුවෙන් මහ බැංකු අධිපති රඝුරාම් රාජන් ප්‍රසාදයටත් ජනප්‍රියත්වයටත් පත් විය.

ඔහු ලද සාර්ථකත්වය හේතුවෙන් ඇතැමුන් විසින් ඔහු හඳුන්වනු ලැබුවේ 'මග බැංකුවේ තරුව ' ලෙසයි.

පොලී අනුපාතය ඉතා ඉක්මනින්, තවදුරටත් පහත හෙළීමට කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකු අධිපතිවරයා විවේචනයට ලක් කළ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇතැම් කණ්ඩායම් සහ ඔහු අතර ආරවුලක් හට ගෙන තිබිණ.