පොලිසියේ ආචාර ධර්ම පිරිහිලාද? පොලිස් කොමිසමෙන් පිළිතුරු

පොලිසිය
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'සැකකරුවන් පිළිබඳව ක්‍රියා කිරීම සහ බලය පාවිච්චි කිරීම ගැනත් මෙහි සඳහන්'

පොලිසියට හඳුන්වාදීමට යන අචාර ධර්ම පද්ධතිය තුළින් පොලිස් නිලධාරීන් ගේ අචාරශීලිත්වය සහ මහජන සබඳතාවල ගුණාත්මක භාවය වැඩි කර ගත හැකි බව පොලිස් කොමිසම පවසයි.

අසූ දහසක් පමණ වන පොලිස් නිලධාරීන් එකම දවසක මෙම ලියවිල්ලට අත්සන් තබන බවයි පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් ආරියදාස කුරේ කියා සිටියේ.

'රාජ්‍ය නිලධාරීන් හැටියට තමන් සතු වගකීම මතක් කර දීමක් මෙහි ඇතුළත්. මහ ජනතාව සමඟ සබඳතා පැවැත්විය යුතු ආකාරය ගැනත් මෙහි තියෙනවා. නිල ඇඳුම ගැන, දූෂණ ගැන, සැකකරුවන් පිළිබඳව ක්‍රියා කිරීම සහ බලය පාවිච්චි කිරීම ගැන. ඒ වගේම ඉහල නිලධාරීන් සහ කනිෂ්ඨ නිලධාරීන් ගැන කටයුතු කරන ආකාරය ගැනත් මෙහි සඳහන්.' ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

පොලිසියට හොඳ නරක කියා දීමට පොලිස් කොමිසම තීරණය කළේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ අචාර ධර්ම පිරිහී ඇති බවට පොලිස් කොමිසමට වැටහී යාම නිසා දැයි බීබීසීයේ තිසර රතුවිතාන විමසූ විට ඔහු මෙසේ පැවසීය.

'අපිට දැන ගන්නට තියෙන ආකාරයට දියුණු රටවල තියෙන පොලිස් සේවයට සාපේක්ෂව කවුරුත් පොදුවේ කියන දෙයක් තමයි අපේ පොලිසිය මහජන කටයුතුවලදී අඩු ලුහුඬු කම් තියෙනවා කියල. ඒ අනුව තමයි මේ නවීකරණය කළ අචාර ධර්ම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ.'

පොලිස් පුහුණුව තුළ උගන්වන අචාර ධර්ම අඛණ්ඩව වරින් වර මතක් කර දීම තුළින් පොලිසියේ ගුණාත්මක බව 'යම් මට්ටමකට' ගෙන ආ හැකි බවට තමන්ට කිසිදු සැකයක් නොමැති බවයි පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් ආරියදාස කුරේ බීබීසීයට කියා සිටියේ.