බීට්ල්ස්.. පරණ වුනත් ලස්සනයි

බීට්ල්ස්.. පරණ වුනත් ලස්සනයි

ලෝක ෆෝක්ස්වාගන් දිනය සමරමින් කොළඹදී ෆෝක්ස්වාගන් මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්විණ.

ගාලු මුවදොර හෝටලය ඉදිරිපිට පැවැත්වුණු ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කොට තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා බීට්ල් රථ හිමිකරුවන්ගේ සමාජය විසිනුයි.

ප්‍රදර්ශනය සඳහා මෝටර් රථ හිමිකරුවෝ හැත්තෑ තුන් දෙනෙක් සහභාගී වී සිටියහ.

(ඡායාරූප - ලක්රුවන් වන්නිආරච්චි, AFP පුවත් සේවය)