බ්‍රිතාන්‍ය වෙන් වීම: ශ්‍රී ලංකාව කළ යුත්තේ කුමක්ද?

'ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනවලින් 10% ක් බ්‍රිතාන්‍යටත්, 30% වැනි ප්‍රමාණයක් යුරෝපය වෙතත් යැවෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් බිලියන හතරකට ආසන්න අපනයන.'

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනවලින් 10% ක් බ්‍රිතාන්‍යටත්, 30% වැනි ප්‍රමාණයක් යුරෝපය වෙතත් යැවෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් බිලියන හතරකට ආසන්න අපනයන.'

යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වීමට බ්‍රිතාන්‍යවාසීන් ගනු ලැබූ තීන්දුව හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට කෙටි කාලීන මෙන්ම දීර්ඝ කාලීන බලපෑම් එල්ල විය හැකි බව වාණිජ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ආර්ථික විශේෂඥ අනුෂ්ක විජේසිංහ පවසයි.

බ්‍රිතාන්‍යයේ පැවති ජනමත විචාරණයෙන් අනතුරුව ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ ඇති වී තිබෙන විචල්‍යතාව ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වී තිබෙන කෙටි කාලීන බලපෑමක් ලෙස හැඳින්විය හැකි බව ඔහු කියා සිටියේ බීබීසී සංදේශය සමග සාකච්ඡාවකට එක් වෙමිනි.

ඒ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙත විදේශ මුදල් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ යම් අපහසුතාවක් ඇති විය හැකි බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

''ඒකට හේතුව තමයි මෙවැනි අර්බුදයක් ඇති වූ විට ආයෝජකයන් කැමතියි තමන් දන්නා ක්ෂේත්‍ර තුළ මුදල් යොදවන්න. රත්‍රන්, ඇමරිකානු ඩොලර්, ඇමරිකානු භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වැනි දේ වෙත ඔවුන් යනවා''

මේ අතර අපනයන ක්ෂේත්‍රය තුළින් ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කාලීන බලපෑම් එල්ල විය හැකි බවයි වාණිජ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ආර්ථික විශේෂඥ අනුෂ්ක විජේසිංහ පවසන්නේ.

බලපෑමෙන් මිදීමට නම්!

''ඒකට හේතුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනවලින් 10% ක් බ්‍රිතාන්‍යටත්, 30% වැනි ප්‍රමාණයක් යුරෝපය වෙතත් යැවෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් බිලියන හතරකට ආසන්න අපනයන. බ්‍රිතාන්‍යයේ සහ යුරෝපයේ ඇති වී තිබෙන අස්ථාවරත්වය හමුවේ අපේ අපනයනවලට පහරක් එල්ල වෙන්න පුළුවන්''

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවට බ්‍රිතාන්‍ය සමග නව ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ ගිවිසුම්වලට එළඹීමට සිදු වනු ඇති බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

''මොකද ජීඑස්පී ප්ලස් වැනි යුරෝපය සමග තිබෙන අපේ ගිවිසුම්වලට තවදුරටත් බ්‍රිතාන්‍ය අයත් නොවන නිසා''

මෙම තත්වයෙන් මිදීමට නම් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන වෙළඳපොල පුළුල් කර ගත යුතු බව වාණිජ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ආර්ථික විශේෂඥ අනුෂ්ක විජේසිංහ පෙන්වා දෙයි.

යුරෝපය, බ්‍රිතාන්‍ය, ඇමරිකාව වැනි වෙළඳපොළවල් වෙත ශ්‍රී ලංකාවෙන් 60% පමණ අපනයන යැවෙන බවත් ඔහු පැවසීය.

'වෙළඳපොල පුළුල් කර ගනිමින් අපි අලුත් වෙළඳ ගිවිසුම් අත්සන් කළ යුතුයි. ඒ අතරම නව උත්පාදනය සහ තාක්ෂණය හරහා අපේ අපනයන තරඟකාරීත්වය ඇති කිරීමට පිළියම් යෙදිය යුතුයි' වාණිජ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ආර්ථික විශේෂඥ අනුෂ්ක විජේසිංහ වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.