අල්ලස් කොමිසමට අපහාස කළ බවට නාමල්ට චෝදනා

Namal Rajapaksha

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Namal Rajapaksha

අල්ලස් කොමිසමට අපහාස කළ බවට චෝදනා කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව එම කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළේය.

අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දිල්රුක්ෂි වික්‍රමසිංහ විසින් අදාළ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරනු ලැබුණි.

පැමිණිල්ලේ සඳහන් වන්නේ අල්ලස් කොමිසම් හමුවේ විමර්ශනයට බඳුන් වී තිබෙන කරුණකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සදහා පෙනීසිටින මෙන් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාට දැනුම් දුන්නද ඔහු ප්‍රකාශයක් ලබා නොදී මගහරිමින් සිටින බවයි.

මෙය අල්ලස් කොමිෂන් සභා පනතේ 20 වන වගන්තියට අනුව එම කොමිසමට සිදුකල අපහාසයක් වන අතර එය දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවයි අල්ලස් කොමිසම අධිකරණයට දන්වා ඇත්තේ.

ඒ අනුව මෙම ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා අල්ලස් කොමිසමට අපහාස කර ඇති බවට තීන්දු කරන ලෙසත් ඒ වෙනුවෙන් සුදුසු දඬුවමක් පනවන ලෙසත් අදාළ පැමිණිල්ලෙන් ඉල්ලා තිබේ.