කුමාරස්වාමි වැඩ භාර ගැනීම සඳුදා

නව මහ බැංකු අධිපති ජනපති හමුවේ
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

නව මහ බැංකු අධිපති ජනපති හමුවේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව අධිපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි පත් කරනු ලැබ ඇත.

ආර්ථික විද්‍යාඥයකු වන නව මහ බැංකු අධිපතිවරයා ලබන සඳුදා පදවියේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන බවයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් නිවේදනය කරනු ලැබ තිබෙන්නේ.

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ගේ ධූර කාලය ජූනි 30 වෙනි දින නිම වූ අතර එම පුරප්පාඩුව සඳහායි ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි පත් කරනු ලැබුණේ.

මතභේදයට ලක් වූ හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් වෙනුවට නව පුද්ගලයකු පත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ සංවිධාන රාශියක් ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබුණි.

1950 ‍උපත ලද ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමී රාජකීය ආදි සිසුවෙකි.

එංගලන්තයේ කේම්බ්‍රිජ් සරසවියේ උපාධිධාරියකු වන ආචාර්ය කුමාරස්වාමී මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ මුදල් හා සැලසුම් කටයුතු භාර අමාත්‍යංශය ආදී ආයතන රාශියක සේවය කළ පළපුරුදු ආර්ථික විද්‍යාඥයකු වෙයි.

එසේම ඔහු පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ ආර්ථික කටයුතු භාර අධ්‍යක්ෂ පදවියෙහි ද කටයුතු කර ඇත.