ශ්‍රී ලංකාවටම ශ්‍රවණාබාධිත උපදේශකයන් පස් දෙනයි - එස්.බී

ශ්‍රී ලංකාවට ශ්‍රවණාබාධිත උපදේශකයන් පස් දෙනයි - එස්.බී

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, PA

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

'අධ්‍යාපනයක් ලබා දිය හැකි සංඥා පරිවර්තකයන් ලංකාවටම ඉන්නේ පස් දෙනයි'

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන් සමග අදහස් හුවමාරු කිරීම අතින් ප්‍රවීණ සංඥා උපදේශකයන් සිටින්නේ පස් දෙනකු පමණක් බව සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබ සාධන අමාත්‍ය එස්.බී දිසානායක පවසයි.

'සංඥා භාෂාව ඉගන ගෙන ඒ තුළින් නිවැරදි ලෙස පණිවුඩයක් ලබා දිය හැකි සහ පණිවුඩයක් ගත හැකි, එමෙන්ම අධ්‍යාපනයක් ලබා දිය හැකි සංඥා පරිවර්තකයන් ලංකාවටම ඉන්නේ පස් දෙනයි' ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

සංඥා උපදේශකයන්ගේ විශාල හිඟයක් පවතින බව සඳහන් කළ ඇමතිවරයා ශ්‍රවණාබාධිත තරුණ තරුණියන්ට සංඥා භාෂාව පිළිබඳ නිසි අධ්‍යාපනයක් ලබා දිය හැකි නම් ඔවුන්ට උපාධිය, පශ්චාත් උපාධිය වැනි ඉහළ අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ අවස්ථාව හිමි වන බවයි කියා සිටියේ.

සංඥා උපදේශකයන්ගේ හිඟය හේතුවෙන් අන්ධ සහ වෙනත් ආබාධිත පුද්ගලයන්ට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන්ගේ අධ්‍යාපනය පහළ මට්ටමක පවතින බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

'ශ්‍රවණාබාධිත බහුතරය හරිම නිරෝගී අය. නමුත් ඒ අතර සාමාන්‍ය පෙළ සමත් අයවත් නැහැ' ඔහු පැවසීය.

උසස් අධ්‍යාපනය

දැනට සිය ඥාතීන් විසින් යොදා ගනු ලබන සම්ප්‍රදායික සංඥා ක්‍රම ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන් අදහස් හුවමාරු කර ගන්නා බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

තමා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාව සිටියදී ඒ පිළිබඳ දැනුවත්ව නොසිටි බව අමාත්‍යවරයා පිළිගනියි.

ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන් සමග අදහස් හුවමාරු කර ගත හැකි සංඥා උපදේශකයන් රජයේ ආයතන සඳහා බඳවා ගැනීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

භාෂා පරිවර්තකයන්ගේ වැටුප් තලය සැසඳීමේදී සංඥා පරිවර්තකයන්ගේ වැටුප් කම්කරු වැටුප් මට්ටමේ පවතින බවත් ඔහු පැවසීය.

ලිපිකරු ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ භාෂා පරිවර්තක මට්ටමේ වැටුප් තලයක් හිමි සංඥා පරිවර්තක තනතුරු පනහක් අලුතින් පිහිටුවීමට කැබිනට් අනුමැතිය ඉල්ලා ඇති බවත් සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබ සාධන අමාත්‍ය එස්.බී දිසානායක සඳහන් කළේය.

සමාන අවස්ථා

ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හරහා නිසි සංඥා පරිවර්තන පුහුණුව ලබා දීමෙන් අනතුරුව ඉහත කී රැකියා ලබා දෙන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

ඒ සඳහා සැප්තැම්බර් මාසයේ අයදුම්පත් කැඳවා තෝරා ගනු ලබන පනස් දෙනකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමට අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා රජයේ අනුග්‍රහය ලබා දෙන බවත් අමාත්‍ය එස්බී දිසානායක වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

එලෙස පුහුණුව ලත් සංඥා පරිවර්තකයන් ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන් අධ්‍යාපනය ලබන පාසල් වෙත අනුයුක්ත කොට එම දරුවන්ට නිසි අධ්‍යාපනයක් ලබා දිය හැකි බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

'අප විසින් අත්සන් තබා ඇති සැමට සමාන අවස්ථා ලබා දීමේ එක්සත් ඥාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියට අනුව ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන්ටත් සමාන අවස්ථා ලබා දිය යුතුමයි. රජයක් වශයෙන් අපි ඒ සඳහා බැඳී සිටිනවා ' අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය හරහා ඉහත කී ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව දිගටම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් සකස් කොට ඇති බවත් ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.