සූර්ය බල ශක්තිය: මිල අධික කම බාධාවක්

සූර්ය බල ශක්තිය: මිල අධික කම බාධාවක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ විදුලි බල උත්පාදනය සඳහා සුර්ය බල ශක්තිය යොදාගැනීමේ දී මූලික සැකසුම් සඳහා යන වියදම බාධාවක් වී ඇති බව බව කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයේ කථිකාචාර්ය එන් ඩබ්ලිව් කේ ජයතිස්ස පවසයි.

ඒ අතරම විදුලි බලය ලබා දීමේ දී සූර්ය බලශක්තිය මත යැපීමට සිදු නොවන බවයි බීබීසීයේ එස් එල් සෙනෙහෙධීර සමග සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ.

ඉන්දියාවේ ඈත පිටිසර ගම්මාන වලට විදුලි බලය ලබා දීම සඳහා සුර්ය බල ශක්තිය යොදා ගන්නා 'ස්මාර්ට් විලේජර්ස්' වැනි ව්‍යාපෘතියක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ අත්‍යවශ්‍ය නොවන්නේ ඉන්දියාවේ වැනි විදුලි රැහැන් ලඟාවිය නොහැකි තරම් දුෂ්කර ගම්මාන සුලභව නැති නිසා බවයි ඔහු පවසන්නේ.

ඔහු පැවසුවේ ඒ වෙනුවට නාන කාමර වලට උණු වතුර ලබා ගැනීම සඳහා වූ 'හීටර්ස්' ක්‍රියාත්මක කිරීම, ගොවි බිම් සඳහා ජලය ලබාදීමේ දී භාවිතා වන වන විදුලි මෝටර ක්‍රියාත්මක කිරීම, මෙන්ම වන අලින්ගෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා 'අලි වැටවල්' සකස් කිරීම වැනි විවිධාකාර ක්ෂේත්‍රයන් වල දී සුර්ය බල ශක්තිය යොදාගත හැකි බවයි.

"අපේ කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේත් අපි දැන් 'සෝලා සොලුයුෂන් සෙන්ටර්' කියල එකක් ක්‍රියාත්මක කරනව. මමත් එකේ වැඩ කරනව. මේ දවස්වල අඩු ගානට තියන රෝද පුටුවකට කොහොමද සෝලා සිස්ටම් එකක් හයි කරල ඒක මෝටරයිස් කරල දෙන්නෙ කියල අත්හදා බලන" යනුවෙන් ඔහු දිගින් දිගටම විස්තර කළේ සූර්ය බල ශක්තියේ නව භාවිතාවන් පිළිබඳවයි.

කථිකාචාර්ය ජයතිස්ස සමග පැවති සාකච්ඡාවට ඉහත හඬ පටයෙන් සවන් දිය හැකියි.