තුර්කි කුමන්ත්‍රණයෙන් ලාංකිකයන්ට අනතුරක් නෑ - ශ්‍රී ලංකා තානාපති

ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා තුර්කි ජනාධිපති සමග

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Presidency of Republic Turkey

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා තුර්කි ජනාධිපති සමග

තුර්කියේ යුද හමුදා කුමන්ත්‍රණය සහ ඒ සමඟ ඇති වූ ගැටුම් වලින් එරට සිටින ශ්‍රී ලාංකියන් කිසිවකුට හානි සිදු වූ බවක් මේ දක්වා වාර්තා වී නැතැයි අන්කාරා නගරයේ සිටින ශ්‍රී ලංකා තානාපති පී.එම්.අම්සා පවසයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් කිසිවකු අනතුරකට හෝ දුෂ්කර තත්වයකට පත්ව සිටින්නේ නම් වහාම තානාපති කාර්යාලය සම්බන්ධ කරන මෙන් දැනුම් දීමක් සිදු කර ඇති බවත් තානාපතිවරයා බීබීසී සංදේශය සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් කියා සිටියේය.

ඒ සඳහා දුරකථන අංකයක් ද ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා තානාපති පී.එම්.අම්සා සඳහන් කළේ.

'අපට හැකි මට්ටමින් අප දන්නා සම්බන්ධතා පාවිච්චි කරමින් තුර්කියේ ජීවත් වෙන ශ්‍රි ලාංකිකයන් පිළිබඳව සොයා බැලුවා. එහෙත් තවම ඔවුන්ට සිදු වූ අනතුරක් පිළිබඳව අපට වාර්තා වුනේ නැහැ' තානාපතිවරයා පවසයි.

තමා ජීවත් වෙන නිල නිවාසය ආසන්නයෙන් පවා ගැටුම් හඬ ඇසුන බවත් මේ වන විට තත්වය සංසුන්ව ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා තානාපති පී.එම්.අම්සා පවසයි.