ශ්‍රී ලංකාව සහ සිංගප්පූරුව අතර නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක්

සිංගප්පූරුවේ තෙදින දින නිල සංචාරයක නිරත වී සිටින අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ එරට අගමැති ලී සියෙන් ලූන්ග් මුණ ගැසී සාකච්ඡා පැවැත්විය.

දෙරට අතර නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමේ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනයට අත්සන තබන අවස්ථාවටද අගමැතිවරුන් දෙදෙනාම එක් වී සිටියහ.

සිංගප්පූරුවේ පැවැත්වෙන තුන් වැනි දකුණු ආසියානු ඩයස්පෝරා සමුළුවේ විශේෂ දේශනය පවත්වනු ලබන්නේත් ශ්‍රී ලංකා අගමැතිවරයා විසිනුයි.

වෙළඳ ගිවිසුම පිළිබඳ ප්‍රකාශයට අත්සන් තබන අවස්ථාවේ අදහස් දැක්වූ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම, ගිවිසුම අත්සන් තැබීමත් සමඟම සිංගප්පූරුව වෙත කෙරන අපනයන ඉහල නැංවීමට අවස්ථාව උදා වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු පළ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ශාලා පිහිටුවීම සඳහා සිංගප්පූරුවේ ආයෝජකයන්ට ආරාධනා කරන බවත් ඔහු පැවසීය.

වෙළඳ ගිවිසුම අත්සන් තැබීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීම සඳහා සිංගප්පූරු සමාගම්වල විශ්වාසය වර්ධනය වනු ඇතැයි සිංගප්පූරුවේ වෙළඳ අමාත්‍ය එස් ඊශ්වරන් කියා සිටියේය.