යාපනේ සිසු ගැටුම: 'උතුරත් දකුණත් කැළඹිලා'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

යාපනේ සිසු ගැටුම: 'උතුරත් දකුණත් කැළඹිලා'

පසුගිය දා යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිදු වූ ගැටුම හේතුවෙන් දකුණේ ජනතාව මෙන්ම උතුරේ ජනතාවත් කැළඹීමට පත්ව ඇති බව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ පවසයි.

වැඩි විස්තර යාපනේ සිසු ගැටුම: 'උතුරත් දකුණත් කැළඹිලා'