යාපනේ සිසු ගැටුම: 'උතුරත් දකුණත් කැළඹිලා'

යාපනේ සිසු ගැටුම: 'උතුරත් දකුණත් කැළඹිලා'

පසුගිය දා යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිදු වූ ගැටුම හේතුවෙන් දකුණේ ජනතාව මෙන්ම උතුරේ ජනතාවත් කැළඹීමට පත්ව ඇති බව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ පවසයි.